Koncert Niepodległa 2019

W dniu 15 października 2019 r. w auli Domu Pomocy Społecznej                                 w Łężeczkach odbył się koncert piosenek patriotycznych w wykonaniu                                 Pani Natalii Nowaczyk pod nazwą ,,Niepodległa 2019”.

         Organizatorem koncertu było Stowarzyszenie Wspierania Sztuki,                        Edukacji i Terapii ArteFakt w Poznaniu w ramach projektu adresowanego dla osób wykluczonych z przestrzeni kultury z powodu choroby, starości, bezdomności i niepełnosprawności

To muzyczne wydarzenie było wzruszającym, wspaniałym przeżyciem dla obecnych Mieszkańców Domu. .