Powitanie Wiosny w Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach

W związku z nadejściem wiosny Mieszkańcy naszego Domu powitali ją zgodnie z tradycją.

Wraz z opiekunami przeszli korowodem z  Marzanną wokół Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach, aby pożegnać zimę. Marzannę przygotowali sami w ramach warsztatów terapii zajęciowej. Korowodowi towarzyszył Zespół Ludowy Chełmianki, który zapewnił podczas spaceru muzykę na akordeonie. Jedna z Mieszkanek Domu wystąpiła podczas pochodu w symbolicznym stroju „Pani Wiosny”. Pogoda sprzyjała tego dnia, więc pożegnanie zimy i powitanie wiosny zakończyło się poczęstunkiem przy ognisku oraz wspólnym śpiewem pieśni ludowych.